Marta Woskowicz

Instruktor fitness

Marta Woskowicz

Instruktorka fitness oraz trenerka personalna PTA, licencjonowana instruktorka zajęć Indoor Cycling oraz Fit and Jump. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Marta specjalizuje się w treningach wzmacniających, interwałowych oraz cardio. Bierze udział w licznych szkoleniach (m.in. stretching klasyczny i powięziowy, Mobility&Stretch, Zdrowy Kręgosłup, HIIT, STEP Basic, Kettelbells HardStyle, Przygotowanie motoryczne i trening siłowy), które nieustannie podnoszą jej kwalifikacje zawodowe. Kształci się też w zakresie dietetyki. Trenowała pływanie, siatkówkę oraz lekkoatletykę. Wie, jak dużą rolę na zajęciach grupowych odgrywa muzyka i przykłada do niej ogromną wagę. Kontroluje technikę wykonywanych ćwiczeń, motywuje do działania, dzieli się energią i uśmiechem.

Czerwiec